About the Journal

Prosiding KRTJ HPJI adalah prosiding karya tulis ilmiah di bidang teknik jalan yang diterbitkan oleh HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia). Makalah-makalah yang dimuat di prosiding ini merupakan makalah-makalah terbaik yang dipaparkan dan disidangkan dan diadakan setiap tahun. Selain sebagai wadah komunikasi ilmiah, penerbitan Prosiding HPJI juga bertujuan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan teknik jalan.

Loading...